0
Kosarad

Adatkezelési tájékoztató

SZEMÉLYES ADAT KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót! A jelen Tájékoztató a https://shop.ezazanap.hu/ weboldal (“Honlap”) használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot üzemeltető Ez az a nap! Alapítvány által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelő: Ez az a nap! Alapítvány (“Kiadó“)
képviselője: László Viktor
elérhetősége: 1032 Budapest, Bécsi út 189. 1/3
email: info@ezazanap.hu

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

A Honlap következő menüpontjai használatával ad meg Ön, mint érintett, személyes adatokat az Adatkezelő részére, amely adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint kezel:  

  1. a “Kapcsolat” menüpont alatt található formanyomtatvány kitöltésével, a Honlap különböző menüpontjaiban (Nyitólap, Elérhetőség) megadott emailcímekre küldött elektronikus levélben, illetve postai címre küldött postai levélben;
  2. a Honlapon való regisztrációval;
  3. vásárlás esetén a webshopban a megrendelés kitöltésével;
  4. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával;
  5. a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során a Kiadó által alkalmazott sütik által.

2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1 “Kapcsolat” menüpont, kapcsolati címre küldött email/levél

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A “Kapcsolat” menüpont használatával, vagy a Honlapon megadott emailcímekre küldött elektronikus levélben, illetve postai címekre küldött postai levélben tud kapcsolatba lépni a Kiadóval. Ez esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján tölti ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küld levelet és adja meg a személyes adataidat a Kiadó részére. A “Kapcsolat” menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy a Kiadó kapcsolatba tudjon lépni Önnel, meg tudja adni a választ a kérdésére/kérésére. Személyes adatai megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja a Kiadó felvenni Önnel a kapcsolatot, megadni Önnek a kért választ.

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a “Kapcsolat” menüpont alatt a megadni kért és ott, vagy emailben, vagy postai levélben az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A “Kapcsolat” menüpont kitöltése, az email, illetve a levél önkéntes elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Kiadó részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

Adattovábbítás, címzettek

A “Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait a Kiadó nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha adatait abból a célból adja meg, hogy panaszt tegyen a Kiadó által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adatait meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Adatait elektronikus levél esetén a levelezőrendszerben, postai levél esetén zárt szekrényben tárolja a Kiadó, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A “Kapcsolat” menüpont alatt megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli a Kiadó, amelynek céljából megadta az adatait. Az ügy elintézését követően a Kiadó haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

2.2 Regisztráció

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon lehetősége van a vásárlónak regisztrálni. A vásárló regisztrálhat a Honlap bármelyik oldala esetében a fejlécben látható “Belépés” menüpontban, vagy a megrendelés keretében a Kosár véglegesítése és a megrendelés leadása során. Amennyiben a regisztrált vásárló belép a Honlapra, abban az esetben a vásárlásnál, a Kosár véglegesítésekor a rendszer automatikusan betölti a megrendelésbe a regisztrációnál megadott személyes adatait.

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a “Regisztráció” menüpont alatt a megadni kért és ott az érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A “Regisztráció” menüpont kitöltése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a regisztrációja törlésével. Regisztrációjának törlését a következő emailcímre küldött elektronikus levélben is kérheti: info@ezazanap.hu.

Adattovábbítás, címzettek

A “Regisztráció” menüpont alatt megadott adatait a Kiadó nem továbbítja harmadik személyek részére. Adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A “Regisztráció” menüpont alatt megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig kezeli, tárolja a Kiadó.

2.3 Vásárlás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon történő szerződéskötés, a megrendelés teljesítése céljából van szükség személyes adatai megadására a megrendelőlap kitöltésével. A Kiadó az így megadott adatait kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli. Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatai megadása nélkül a Kiadó nem tudja teljesíteni a megrendelést, a létrejött szerződést.

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a “Kosár” véglegesítése során megadni kért és az érintett által megadott adatok.

 Az adatkezelés jogalapja

A megrendelésben megadott adatait a Kiadó a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése és teljesítése jogalapon kezeli.

Adattovábbítás, címzettek

A megrendelés leadásakor a Honlapon az online fizetési szolgáltatást biztosító harmadik személy adatfeldolgozóként, a Kiadó megbízásából rögzíti az Ön online fizetéssel kapcsolatban megadott személyes adatait (név, bankszámlaszám, emailcím), melyek közül emailcímét a fizetés teljesítésének egyéb adatával (a fizetett összeg) együtt továbbít a Kiadó részére.

A megrendelésben megadott személyes adatai közül a nevét, címét és telefonszámát a Kiadó a megrendelés teljesítésében résztvevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek jogosult kiadni, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében.

A teljesült megrendeléssel kapcsolatos, jogszabályban foglalt számviteli, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából a Kiadó részére a könyvviteli szolgáltatást végző harmadik személy részére továbbítja a teljesült megrendeléssel kapcsolatos személyes adataidat. Ezen kívül a Kiadó azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adataidat továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosultak a Kiadó működését, könyveit ellenőrizni.

 Adatai a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A megrendelésben megadott adatait a megrendeléssel létrejött szerződés teljesítésével összefüggő adóelévülési idő végéig őrzi a Kiadó. Amennyiben a szerződés teljesítés nélkül szűnik meg a vonatkozó általános szerződési feltételek értelmében, úgy a kezelt személyes adatait a szerződés ezen megszűnésével egyidejűleg törli a Kiadó.

2.4 Hírlevélre feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon az érintettek a kért személyes adataik megadásával feliratkozhatnak a Kiadó által rendszeresen megküldött hírlevélszolgáltatására. A hírlevél feliratkozásnál megadott személyes adatokat a Kiadó kizárólag arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. A hírlevelekben az általános kereskedelmi hírlevelek gyakorlatához hasonlóan a Kiadó által kínált újdonságokról, akciókról, hírekről, rendezvényekről, továbbá a Kiadó életében vagy a vásárlókat érintő munkamenetében bekövetkezett változásokról adunk tájékoztatást.

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás űrlapon az érintett által megadott személyes adatok.

 Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kiadó. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja valamely hírlevélben szereplő leiratkozási lehetőség igénybevételével, továbbá a Kiadó részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

Adattovábbítás, címzettek

A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat a Kiadó által megbízott hírlevélküldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából. Ezen túlmenően a Kiadó nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat. A személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja a Kiadó.

2.5 Sütik

A Honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A következő típusú sütiket használja a Honlap:

1. Szükséges süti: olyan sütik, amelyek nélkül a Honlap, azon belül pedig a webshop nem működik, nem használható. Ezen szükséges sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja a Kiadó az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.

2. Statisztikai süti: ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statisztikai sütik a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, többek között az oldalmegtekintésekről, kattintásokról, munkamenet hosszáról stb. gyűjtenek információkat. Tekintettel azonban arra, hogy a felhasználó adatait nem rögzítik, valójában nem történik a személyes adatok kezelése.

3. Marketing süti: ezek a sütik biztosítják a Honlapot felkereső látogatók számára a Honlapon való böngészési élményt, javítják azt, többek között személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére.

Ezen marketing süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Hozzájárulását a Honlap első felkeresésekor felugró ablak kipipálásával adhatja meg. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az itt felsorolt sütiket a Honlap főoldalának alján található menüponton keresztül a böngésző beállítás menüpontjában lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani. Ezen törléssel, módosítással vonhatja vissza az adatkezeléshez megadott hozzájárulását.

A sütik élettartamáról a csatolt táblázatból tájékozódhat. Az élettartam lejártakor automatikusan törlődnek a sütik a számítógépéről, megszüntetve az adatkezelést.

KategóriaNévCélLejárat
SzükségesPHPSESSIDA felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.Munkamenet
SzükségesdeviceEz a süti tárolja, hogy a felhasználó milyen eszközről nézi a webáruházat (dekstop, mobile, tablet).Munkamenet
SzükségesJSESSIONIDA felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.Munkamenet
SzükségesauroraOverlayMegjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a felhasználó. Ez alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy meg kell-e jeleníteni még egyszer.1 nap
Szükségescustomer_groupA felhasználó vásárlói csoportját tárolja.1 nap
Szükségescustomer_logged_inEltárolja, hogy a vevő be van-e jelentkezve a fiókjába.1 nap
SzükségescurrencyA felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez szükséges.30 nap
Szükségesadmin_logged_inEz a süti segít annak ellenőrzésében, hogy bejelentkezett admin felhasználó böngészi-e a webáruházat.1 nap
SzükségeswishlistA kívánságlista tartalmát őrzi meg 1 hónapig a felhasználó számára.1 hónap
SzükségestokenAz admin user biztonsági azonosítóját tárolja.1 óra
SzükségesauroraMarketingCookieAcceptedA süti célja, hogy megőrizze a felhasználó marketing célú cookie-k használatához történő hozzájárulását.1 év
SzükségesauroraNanobarAcceptedA segítségével tudja eldönteni a webáruház, hogy a felhasználó elfogadta-e a nanobárt vagy sem.1 év
Szükséges_pfbsesidA prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.1 nap
Szükséges_pfbuidA prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.1 nap
Szükséges_prefixboxVariantA prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges.1 nap
Statisztikai_gaEgy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.2 év
Statisztikai_gatA Google Analytics lekérések szabályozására szolgál.Munkamenet
Statisztikai_gidEgy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.Munkamenet
Statisztikai__utmzEz a süti azt rögzíti, hogy a látogató egy keresőmotorból (és ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett-e.6 hónap
Statisztikai__utmaA süti tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontját.2 év
Statisztikai__utmb, __utmcEzen cookie-k segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen gyorsan távoznak az emberek a webáruházból: mikor kezdődött a látogatás és mikor ért véget.Munkamenet
Marketing__utmvHa egyedi jelentéseket használ a Google Analytics szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állított be a webáruházban, akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót.2 év
Statisztikaidisqus_uniqueCélja a webhely látogatóinak látogatásával kapcsolatos statisztikák összegyűjtése, például a látogatások száma, a webhelyen töltött átlagos idő és a betöltött oldalak száma.1 év
StatisztikaiPREFEgy egyedi azonosítót tárol, amelynek segítségével a Google a YouTube-videók használati statisztikáit őrzi meg.8 hónap
StatisztikaiYSCEgy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó által megtekintett videók statisztikáit tartalmazza.Munkamenet
MarketingfrA Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a felhasználónak, például harmadik féltől származó ajánlattételre alapuló hirdetéseket.3 hónap
Marketingimpression.php/#Ezt a sütit a Facebook használja, mégpedig arra, hogy regisztrálja a megjelenéseket a Facebook bejelentkezési gombot tartalmazó oldalakon.Munkamenet
MarketingNIDEgy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják.6 hónap
MarketingVISITOR_INFO1_LIVEMegpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a YouTube videókat tartalmazó oldalakon.179 nap
MarketingtrA felhasználó azonosítására és a felhasználó tevékenységének követésére szolgál, hogy a Facebook személyre szabott üzeneteket tudjon megjeleníteni a számára.Munkamenet
MarketingCDSDeviceAz Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik.14799 nap
MarketingCDSDeviceInformation_SRAmikor bejelentkezik a felhasználó az intelligens termékajánlást használó ShopRenteres webáruházba, akkor bekerül a sütibe a felhasználó SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja.14799 nap
MarketingCDSMunkamenetAz intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.14799 nap
MarketingOrcinusGlobalVersionIntelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül.14799 nap
MarketingOrcinusGlobalVersionSetAz előző pontban írt verzió kiosztás követően jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve Analyticsnek már nem kerül átküldésre a felhasználó verziója.14799 nap
MarketingOrcinusTrackerAz Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik.14799 nap
MarketingOrcinusTrackerMunkamenetAz intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez.14799 nap
MarketingcdvEzt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.1 év
MarketingsEzt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.Munkamenet
MarketingxpEzt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.1 év
Marketingscarab.mayAddEzt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.Munkamenet
Marketingscarab.profileEzt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.1 év
Marketingscarab.visitorEzt a sütit arra használja a Scarab termékajánló, hogy feltérképezze a felhasználó érdeklődési körét és kifejezetten az érdeklődési körére szabott személyes ajánlatokat tudjon megjeleníteni.1 év
MarketingoptiMonkClientA süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.4 év
MarketingoptiMonkSessionA süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről.Munkamenet
MarketingOptiMonkVisitorAttributesA süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó adatait, például hogy milyen országból érkezett.14799 nap
MarketingOptiMonkVisitorCartA süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó kosarának információit, hogy a kosárhoz köthető ajánlatokat tudjon megjeleníteni a felhasználó számára.Munkamenet
Marketingfacebookpixel_purchase_*Ez a süti segít abban, hogy a Facebook mérni tudja a felhasználók konverzióját, lássa a vásárlásokat és a pénztár folyamat befejezését.1 hét
Marketing_akuAz Árukereső Megbízható Bolt szolgálatás sütije, ami a felhasználó egyedi azonosítóját tárolja, és abban segít, hogy az Árukereső össze tudja gyűjteni a már ténylegesen vásárolt felhasználók véleményét.1 nap

3. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az Ön által a Kiadó rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni a Kiadó ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi a Kiadó számára, hogy mely jogát, mely adatát, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el a Kiadó és bírálja el a kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személye kétséget kizáróan beazonosítható legyen. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatjuk el az Ön részére.

Az érintett jogai:

Hozzáférés – tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogai érvényesítésére benyújtott kérelem alapján. Joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – Ön jogosult a Kiadó által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés – Ön jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonta a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá, ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. A Kiadó nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – Ön jogosult kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek azt megelőzően továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítani a Kiadónak megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontja szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatait, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. A Kiadó által megtett adatbiztonsági intézkedések

A Kiadó gondoskodik a személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Kiadó a részére papír alapon átadott személyes adatokat a székhelyén, a részére elektronikusan átadott adatokat pedig elektronikusan, a Kiadó által megbízott informatikai szolgáltató adatfeldolgozóként őrzi a Kiadó szerverén.

5. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készült, a jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérésekre a Rendelet rendelkezései az irányadók. A Kiadó bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.