0
Kosarad

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) a https://shop.ezazanap.hu weboldalon az Ez az a nap! Alapítvány (“Kiadó”) által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, a Kiadó és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A https://shop.ezazanap.hu weboldalon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet a Kiadó által kínált termékeket megvásárolni.

CÉGADATOK

A Kiadó fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Ez az a nap! Alapítvány
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 189. 1/3
Adószám: 19101082-2-41
Bankszámlaszám: OTP bank: 11703044-21455364
Képviselő neve: László Viktor
Telefon: 06 (1) 436-9865
E-mail: info@ezazanap.hu

VÁSÁRLÁS A WEBSHOPBAN

Vásárlás menete, megrendelés, a vásárlás költségei

Válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő Kiadványt/Kiadványokat és tegye azokat a “kosárba”.

A kiválasztott Kiadvány(ok) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendő(k). A Kiadó az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített termékeket túlnyomórészt 5% ÁFA terheli. Bizonyos termékek esetében az általános forgalmiadó 27%. A kiválasztott Kiadvány(ok) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A megrendelt Kiadvány(ok) kiszállítási díja a rendelés során kerül feltüntetésre. Személyes átvétel esetén a csomagok átvétele díjmentes. A megrendelés teljesítésének további költsége nincs.

Vásárló adatainak megadása

A megrendelés Kiadó általi teljesíthetősége céljából szükséges megadnia személyes adatait a megrendelésben. A személyes adatok megadása a megrendelt Kiadvány(ok) az Ön részére történő sikeres kézbesítéséhez szükségesek. Emailcímét és telefonszámát a kézbesítő cég általi kézbesítés megkönnyítése céljából kérjük el. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben tévesen adja meg a megrendelésben kért személyes adatait, úgy a Kiadó nem tudja teljesíteni a megrendelést, a Kiadvány(oka)t a Kiadó nem tudja az Ön részére kézbesíteni. A Kiadó a tévesen megadott személyes adatokból fakadóan a teljesítés késedelme, meghiúsulása miatt a vásárlót ért kárért nem tartozik felelősséggel.

Ebben az esetben a Kiadó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett vásárlót erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vásárló megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre akkor van lehetőség, ha a vásárló a válaszlevéllel egyidejűleg átutalja az ismételt kézbesítés költségét a Kiadónak.

Amennyiben (i) a Kiadó felszólítására a vásárló 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vásárló részére. Ez esetben a Kiadó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vásárló irányába.

A webshopban lehetősége van a vásárlónak regisztrálni. Regisztrálhat a webshop bármelyik oldala esetében a fejlécben látható “Belépés/Regisztráció” menüpontban, vagy a megrendelés keretében a Kosár véglegesítése és a megrendelés leadása során. Amennyiben Ön korábban regisztrált és belép a weboldalra, abban az esetben a vásárlásnál, a Kosár véglegesítésekor a rendszer automatikusan betölti a megrendelésbe a regisztrációnál megadott személyes adatait. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési rendelkezéseket az Adatkezelési szabályzatban olvashatja.

A szerződés létrejötte és megszűnése

A megrendelőlap hiánytalan kitöltését követően a “Megrendelem” ikonra kattintva adhatja le megrendelését. A megrendelés sikeres leadását követően a emailben tájékoztatja a vásárlót a megrendelése részleteiről és adja meg a jelen ÁSZF-ben részletezett tájékoztatásokat, többek között a megrendelés hivatkozási számát és küldi meg részére a jelen ÁSZF linkjét, mint a felek között létrejött szerződés feltételeit, hogy az a vásárló által bármikor visszanézhető, letölthető legyen.

A weboldalon a Kiadó által mindenkor kínált Kiadványok és azok megvásárlásának feltételei a Kiadó szerződéses ajánlatának minősülnek. A megrendelés sikeres leadásán túl a vételár vásárló általi megfizetése együttesen jelenti a Kiadó szerződéses ajánlatának az elfogadását. A felek között a Kiadvány(ok) megvásárlására irányuló adásvételi szerződés a vételár vásárló általi megfizetésével jön létre. A Kiadó az így létrejött szerződés alapján válik kötelessé a megrendelt Kiadvány(ok)nak a vásárló részére történő megküldésére. Arra felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a kézbesítéskor/átvételkor való fizetési módot választott, akkor, ha a Fizetési módok pont alatt jelzett határidőn belül nem történik meg a vételár megfizetése, úgy a Kiadó – hacsak a jelen ÁSZF máshogy nem rendelkezik – a megrendelés sikeres leadásától számított 30 napon belül szabadul az ajánlati kötöttsége alól, az adásvételi szerződés nem jön létre a Kiadó és Ön között. A jelen ÁSZF-nek a megrendeléssel történő elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Kiadó megkeresheti Önt emailben, telefonon, hogy ezzel elősegítse a megrendelésben vállalt fizetési kötelezettsége teljesítését, az adásvételi szerződés létrejöttét.

Az adásvételi szerződés a Kiadó és Ön között az Ön által kitöltött megrendelés szerinti tartalommal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltse ki. A weboldalon a megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a megrendelést a véglegesítést megelőzően.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar. A vásárló megrendelésével a felek között a jelen ÁSZF szerinti tartalommal létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

A Kiadó a megrendeléseket a teljesítés, azaz a megrendelt Kiadványok kézbesítés céljából a kézbesítő cégnek való átadását követően a szavatossági idő végéig (szerződéskötés + 2 év) tárolja az esetleges panaszok intézése végett. A szavatossági idő elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat a Kiadó törli a nyilvántartásból. Ezzel kapcsolatban további rendelkezéseket az Adatvédelmi szabályzat tartalmaz.

Fizetési módok

A megvásárolni kívánt Kiadvány(ok) kiválasztása után a megrendelőlap kitöltésével ki kell választania, hogy milyen módon kívánja a megrendelt Kiadvány(ok) vételárát megfizetni. Lehetősége van a megrendelés leadásakor bankkártyával fizetni, a megrendelés után banki átutalással, továbbá a megrendelt termékek átvételekor készpénzben a kézbesítő részére. Az online bankkártyás fizetések a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Bankkártyával való elektronikus fizetés esetén a “Megrendelem” ikonra kattintást követően a weboldal átirányítja a PayPal üzemeltetett elektronikus fizetési oldalra. Az elektronikus fizetés regisztrációt nem igényel, használati díjfizetéssel nem jár. A bankkártyás fizetés esetén a weboldal tájékoztatja annak sikeres megtörténtéről és ezzel a megrendelés sikeres leadásáról. A teljesített elektronikus fizetésről a Kiadó a kiszállításra kerülő csomagban küldi meg az Ön részére a bankkártyával elektronikus fizetéssel teljesített vételárra vonatkozó számlát.

Átvételkor történő készpénzes fizetés választása esetén a “Megrendelem” ikonra kattintást követően a weboldal tájékoztatja a megrendelés sikeres leadásáról. A Kiadó az Ön részére kiszállításra kerülő csomagban küldi meg az Ön részére az átvételkor megfizetésre kerülő vételárra vonatkozó számlát. Ez esetben csak a megrendelt Kiadvány(ok) vételárának egyidejű megfizetése esetén veheti át a megrendelését a kézbesítőtől. A megrendelés átvételének elmaradása esetén “A szerződés létrejötte és megszűnése” pont alatt írtak megfelelően irányadók.

Szállítási feltételek

A megrendelt Kiadványok kézbesítését a Kiadó a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. által teljesíti.

A vásárló által megrendelt Kiadvány(oka)t azok megjelenését követő legkésőbb 5 munkanapon belül adja át a Kiadó kézbesítésre az igénybe vett kézbesítő cégnek. A kiszállítás időpontjáról a kézbesítő tájékoztatja a vásárlót.

Lehetőség van a megrendelt Kiadvány(ok) személyes átvételére a Kiadónak a “Cégadatok”-nál jelzett székhelyén minden munkanap 9-16 óra között. A megrendelt Kiadványok összekészítéséről és az átvétel lehetőségéről a Kiadó emailben tájékoztatja a vásárlót. A személyes átvétel keretében készpénzben van lehetőség kifizetni a megrendelt Kiadvány(ok) vételárát. Amennyiben a vásárló a személyes átvétel lehetőségéről történt tájékoztatást követően 10 napon belül nem veszi át a megrendelt Kiadvány(oka)t, úgy a Kiadó szabadul az ajánlati kötöttsége alól “A szerződés létrejötte és megszűnése” menüpontban foglaltak szerint, a szerződés teljesítésére azt követően nem köteles.

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a shop.ezazanap.hu weboldalon keresztül leadott megrendelések teljesítésétől a vásárló a megrendelés sikeres leadásának a weboldal által visszaigazolt napját követően indokolás nélkül elállhat.

Az elállási határidő a megrendelés vásárló általi kézhezvételének napjától számított 14 nap. A vásárlónak kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell.

A vásárló írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Cégadatok” fejezetében rögzített emailcímre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban kifejezetten nyilatkozni kell arról, hogy a vásárló gyakorolni kívánja jogszabályban foglalt elállási jogát a vásárlással kapcsolatban. Ezen kívül a nyilatkozatban meg kell jelölni a (i) vásárlás időpontját (a Kiadó visszaigazoló emailjében foglaltak szerint), a (ii) megrendelés átvételének napját, ahonnan az elállási határidőt kell számítani, a (iiii) vásárló nevét, (iv) címét és a (v) megrendelés számát. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Kiadó nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vásárlóra vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vásárló köteles a visszaküldésre kerülő Kiadvány(ok) biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként az elállási joga gyakorlásától számított 14 napon belül visszaküldeni a Kiadó részére. A visszaküldés költségeit a vásárló viseli. Elállás esetén a vásárló a Kiadvánnyal együtt a vonatkozó számlát is köteles visszaküldeni a Kiadó részére.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Kiadó a vásárló által a részére kifizetett összeget – a megfizetéssel azonos módon – visszatéríti a vásárlónak, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött Kiadványt sértetlen állapotban megkapta. A Kiadó jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött Kiadvány nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

Szavatosság

A Kiadót a Polgári törvénykönyvben foglalt kellékszavatossági kötelezettség terheli, amennyiben a megrendelés teljesítése keretében hibás Kiadvány(oka)t küld meg a vásárlónak. Tekintettel a Kiadvány(ok) terméksajátosságaira, szavatossági igényként kijavítást nem, csak kicserélést vagy árleszállítást kérhet a vásárló, vagy a vásárlástól elállhat. Szintén a Kiadvány(ok) jellegére tekintettel a Polgári törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény nem értelmezhető. Szavatossági igénye érvényesítése céljából a Kiadóval a “Cégadatok”-nál rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot. A szavatossági jog egyebekben a Polgári törvénykönyv szabályai szerint illeti meg a vásárlót.

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban a “Cégadatok”-nál megadott címekre küldött levélben/emailben/telefonszámon teheti meg, telefon esetében munkanapon 9-16 óra között. Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt számát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vásárló nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, akkor jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat megvizsgáljuk és legfeljebb 5 munkanapon belül megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:
– megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
– jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
– elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
– a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
– az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala. Bővebb információt a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017 weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

A Kiadó tevékenységével kapcsolatos jogvitában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület jogosult eljárni (http://bekeltet.hu/).